Podmienky získania dotácie na tepelné čerpadlo

Mať doma kvalitné, spoľahlivé a výkonné tepelné čerpadlo je prianím mnohých majiteľov nehnuteľností. Ide však o značnú investíciu, na ktorú musí mnoho z nás mnoho mesiacov alebo rokov šetriť. Investované peniaze sa nám ale rýchlo vrátia v podobe ušetrených financií za vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody. Našťastie je možné získať dotácie, ktoré nám pomôžu pri kúpe tepelného čerpadla. Aké sú podmienky podpory? Čo všetko treba splniť?

Zaujímavé dotácie na tepelné čerpadlá

Dotácie na tepelné čerpadlá môžete získať vďaka projektu „Zelená domácnostiam“, ktorý pokračuje. Nový projekt má k dispozícii 48 000 000 EUR a v rámci neho by malo byť do roku 2023 podporených ďalších 25 000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čo umožní znížiť využitie fosílnych palív.

Podpora je uskutočňovaná formou poukážok, ktoré sú vydávané na základe žiadosti domácnosti a po aktivácii poukážky zhotoviteľom v súlade s osobitnými podmienkami. Tieto podmienky bližšie špecifikujú predovšetkým podporovaný druh zariadenia, výšku finančnej alokácie, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na vydávanie poukážok. To všetko za účelom naplnenia cieľa národných projektov „Zelená domácnostiam“.

Malým zariadením na výrobu elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením to, ktoré pokrýva spotrebu energie pre budovu používanú fyzickými osobami na bývanie.

Čo je predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE?

Podpora je poskytovaná na inštaláciu fotovoltaických panelov, veterných turbín, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a tepelné čerpadlá.

Pozrite sa na ponuku tepelných čerpadiel na eco3energy.sk a vyberte si. Vďaka dotácii vás vyjde tá vaša lacnejšie.

Publikované: 02. 02. 2023

Kategória: Nezařazené

Autor: Denisa Jandová