Schottky diode neboli Schottkyho dioda. K čemu tato součástka slouží?

Schottkyho dioda patří mezi diody se specifickými vlastnostmi. Co je pro ně typické a jaké výhody mají?

Co je Schottkyho dioda

Schottkyho dioda (Schottky diode) má přechod, který je tvořen dvojicí polovodič-kov. Tento přechod se nazývá Schottkyho bariéra a samotná součástka proto někdy bývá označena jako Schottkyho bariérová dioda. Typické je pro ni to, že v kovu se nosiče pohybují znatelně rychleji. To způsobí, že se oblast přechodu rychleji vyprázdní od nosičů. Díky tomu tato dioda především vyniká velkou rychlostí přepínání přechodu. Dále vykazuje nižší difuzní napětí, které se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,3V. Rovněž je pro ni typický nižší úbytek napětí v propustném směru, a to 0,3 až 0,7V. Schottkyho diody mají i nižší maximální závěrné napětí. Hodnota činí 10 až 100V.

Konstrukce diody

Do těchto diody se využívají kombinace křemíku a hliníku, případně též křemík nebo GaAs. Coby kov může být využito i zlato. Výběr materiálu by se měl odvíjet od vlastností, které si přejeme získat. Také konstrukčně se tato dioda od diod klasických odlišuje. Základem je destička silně dotovaného polovodiče N+. Na ní se pak nachází destička typu N. Vytvoření kontaktu kov-polovodič proběhne napařováním. V praxi se používá konstrukce s kovovou elektrodou překrývající oxidovou vrstvu. Nejjednodušší konstrukce totiž umožňuje vznik elektrických polí velké intenzity v okrajových oblastech ochuzené vrstvy.

Výhody a nevýhody diod

Vlastnosti této diody je předurčují především pro zpracování signálů s vysokými kmitočty. Mohou se využít i coby ochranné prvky. Oproti diodám hrotovým se vyznačují lepší mechanickou pevností, menším šumem a vyšším závěrným napětím, proto s úspěchem nahrazují i je. Velmi časté využití našly Schottkyho diody i v napájecích zdrojích počítače. Za nevýhodu této součástky lze považovat zejména to, že saturační proud je u ní vyšší. Energetická bariéra je tak nižší při srovnání s PN diodami. Závěrné napětí je také malé, u křemíku může činit maximálně kolem 180 V.

Schottkyho dioda u TME

Schottkyho diody mají tak v současné praxi značně široké využití. Tomu svou produktovou nabídku přizpůsobila taktéž značka TME. Ta je silnou mezinárodní společností, která své působení dnes již rozpíná mezi 7 kontinentů do celkem 150 zemí. Stávající nabídka zahrnuje výrobky od cca 1000 výrobců. Většina, tj. řádově 400 000 výrobků, je přitom dostupná prakticky okamžitě. Jednotlivé položky jsou uskladněny v moderním logistickém centru. To umožňuje prakticky obratem reagovat na požadavky zákazníků. Díky tomu si společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. získala důvěru zákazníků po celém světě. Zároveň TME dbá na etické principy podnikání a přijímá zodpovědnost za zásahy, jež svou činností působí v životním prostředí, a kterou rovněž vyžaduje vstup na trhy rozvojových zemí.

Publikované: 23. 01. 2021

Kategória: Nezařazené

Autor: Denisa Jandová