Výhody a nevýhody rôznych druhov prepravy tovaru

Medzinárodná preprava je dnes kľúčová pre úspešné fungovanie podniku. Existuje niekoľko možností, vďaka ktorým sa tovar globálne transportuje z jedného miesta na druhé a zaručuje tak prirodzený rast ekonomiky. V článku sa dozvieme, aké druhy dopravy existujú, aké sú ich výhody a nevýhody.

Cestná nákladná doprava

Najtradičnejšia a zároveň najpoužívanejšia forma prepravy tovarov je nákladná preprava. Je to jedna z najflexibilnejších foriem dopravy, pretože umožňuje prepravu do každého miesta, kde je cesta. Pokiaľ sa jedná o transport v jednom štáte, medzi susediacimi krajinami alebo na krátku vzdialenosť, neexistuje optimálnejšia varianta. Nakoľko je cestná doprava najpoužívanejšia, špedícia je často pridaná hodnota mnohých spoločností, ktoré neponúkajú iné typy prepravy.

Nevýhodami cestnej dopravy môžu byť vysoké ceny za palivo, čo môže mať negatívny dopad na náklady spoločnosti. Váha vozidiel a tovarov si vyžaduje vyššie náklady ako iné typy prepravy, nakoľko sa pri lodnej a leteckej transportuje násobne viac objemu, zatiaľ čo pri cestnej je to viac limitované.

Lodná doprava

Lodná doprava je spomedzi ostatných foriem dopravy cenovo najvýhodnejšia. Preprava vyniká hlavne pri transporte veľkého množstva tovaru na dlhé vzdialenosti. Nakoľko lode majú v princípe väčšiu kapacitu na prevoz tovarov, jej náklady sú v porovnaní s tou cestnou oveľa menšie.

Nevýhody lodnej dopravy sú hlavne dlhé a časovo náročné cesty, ktoré obmedzujú transportovať tovar rýchlo a urgentne. Taktiež pohyb na vode nemusí byť stále priaznivý a lodná doprava môže skolabovať hlavne kvôli zlým podmienkam, stáva sa to však zriedkavo. Okrem dlhého trvania cesty je ďalšou prekážkou aj dostupnosť, ktorá nemusí byť stále výhodná pre konkrétne situácie. Tovar sa neskôr musí aj tak transportovať na určené miesto, ktoré môže byť vzdialenejšie od prístavov.

Letecká doprava

Ako ďalšou a zároveň najefektívnejšou formou prepravy ja letecká doprava. Medzinárodná preprava sa stále vyvíja a zákazníci chcú svoj tovar stále rýchlejšie a bezpečnejšie ako v minulosti. Letecká doprava je na to ideálna hlavne z dôvodu rýchleho presunu lietadiel, čo je skvelé pre časovo obmedzené zásielky. Od lodnej dopravy má aj tú výhodu, že sa vie dostať na akékoľvek miesto, kde je letisko alebo iné pristávacie plochy, teda má výhodu oproti ostatným formám, ktoré globálne nemajú tieto možnosti. 

Letecká doprava môže byť v porovnaní s ostatnými dopravami takisto nákladná, hlavne pri preprave veľkého množstva ťažkého tovaru, na ktoré lietadlá často nemajú takú kapacitu. Obmedzená kapacita je takisto v porovnaní s lodnou problém a veľké spoločnosti musia svoje tovary prenášať kombinovane, aby tak zaručili správnu logistiku. 

Pri vyberaní si vhodnej formy prepravy nezabudnite zvážiť najmä dostupnosť, vzdialenosť, cenu a špedíciu, aby vám pomohla docieliť optimálnu logistiku a očakávané výsledky. Všetky prepravy majú svoje výhody a nevýhody, preto rozhodnutie by malo vychádzať hlavne na základe vášho tovaru a času, kedy ho potrebujete doručiť. Informácie v tomto článku vám pomôžu sa lepšie rozhodnúť, porozumieť možnostiam, ktoré dopravy ponúkajú a umožnia v predstihu plánovať ideálny spôsob transportu.

Publikované: 31. 08. 2023

Kategória: Nezařazené

Autor: Tadeáš Novotný